Σημάδια δυσλεξίας και τι μπορώ να κάνω όταν τα παρατηρήσω στο παιδί μου

Τα σημάδια δυσλεξίας μπορεί να παρατηρηθούν από τον γονιό από το πρώτο κιόλας έτος του παιδιού, αφού αρχίσει να μιλάει. Ωστόσο, πολύ πιο ξεκάθαρα φαίνονται οι δυσκολίες αφού το παιδί φοιτήσει στη Α’ Δημοτικού.

Ποια είναι τα σημάδια δυσλεξίας;

 • Πρώιμα προβλήματα λόγου και δυσκολίες στο να προφέρει το παιδί τις λέξεις σωστά, καθώς και να τις βάλει στη σωστή σειρά
 • Αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης:
  • Δυσκολία να μάθει τη σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων
  • Παρατηρείται αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά συλλαβιστή ανάγνωση
  • Παραλείψεις, προσθέσεις ή/και αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
  • Ως αποτέλεσμα επηρεάζεται η σωστή αντίληψη και κατανόηση του κειμένου
 • Δυσκολία στην εκμάθηση και απομνημόνευση ομοιοκαταληξίας και δυσκολία στην αναγνώριση παρόμοιων λέξεων, όπως για παράδειγμα ‘κάτι’ και ‘μάτι’
 • Δυσκολία στο να ακούει και να ξεχωρίζει διαφορετικούς ήχους, όπως ‘μπ, π, β, φ, δ’
 • Καθυστερεί να εμπλουτίσει με νέες λέξεις το λεξιλόγιο του
 • Αδυναμία στη γραφή:
  • Φτωχός και ανώριμος γραφικός χαρακτήρας
  • Παραλείψεις, προσθέσεις και αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
  • Συχνά γραμματικά και συντακτικά λάθη
  • Αδικαιολόγητα για την ηλικία ορθογραφικά λάθη, μπορεί να γράψει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στην ίδια σελίδα
  • Απουσία τονισμού
  • Απουσία διαστημάτων ανάμεσα σε λέξεις
  • Γραφή πολύπλοκων λέξεων βάσει της φωνολογίας τους
  • Παράλειψη σημείων στίξης, καθώς και απουσία χρήσης τους
  • Σύγχυση της σωστής χρήσης κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων
 • Καθρεπτική γραφή (για παράδειγμα το ‘ε’ το γράφει ‘3’)
 • Δυσκολία στο να μετράει, χρησιμοποιεί συχνά τα δάχτυλα του για να κάνει τις πράξεις
 • Δυσκολία διαχωρισμού αριστερής και δεξιάς πλευράς τους σώματος
 • Δυσκολία να αποφασίσει ποιο χέρι να χρησιμοποιήσει όταν τρώει, ζωγραφίζει, παίζει, πετά την μπάλα κτλπ
 • Φτωχός κινητικός έλεγχος – δυσκολία όταν χρησιμοποιεί ψαλίδι, κρατάει μολύβι (πιάνει το μολύβι με ολόκληρη την παλάμη ή πολύ σφιχτά) ή προσπαθεί να χρωματίσει μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο
 • Δυσκολία στο να θυμάται σύνθετες οδηγίες, όπως για παράδειγμα ‘Πήγαινε επάνω και φέρε μου τη κόκκινη φανέλα, μαζί με το βραχιόλι μου που βρίσκεται στο κομοδίνο’
 • Έχει μειωμένη ικανότητα μνήμης και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια εργασία για το μάθημα από ότι αναμένεται
 • Έλλειψη προσοχής όταν του μιλούν, έλλειψη ενδιαφέροντος στο να ακούει ιστορίες και αποτυχία στο να καταλαβαίνει τις επεξηγήσεις όταν του δίνονται
 • Δυσκολία στο να γνωρίζει την ώρα και την ακολουθία ημερήσιων γεγονότων, καθώς, επίσης και προσωπικές του λεπτομέρειες, όπως τα γενέθλια του
 • Δυσκολία στο να δένει τα κορδόνια του, να κουμπώνει τα κουμπιά και το φερμουάρ του
 • Εκνευρισμός και σημάδια ματαίωσης στο σπίτι και στο σχολείο

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Αφού εντοπιστούν τα πιο πάνω σημάδια και παρά τις δικές σας προσπάθειες δεν διαφαίνεται πρόοδος στο παιδί τότε θα πρέπει να:

 1. Γίνει ολοκληρωμένη Ψυχομετρική και Διαγνωστική Αξιολόγηση του παιδιού από Σχολικό-Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες, δυσκολίες και δυνατότητες του
 2. Γίνει αξιολόγηση από το εργαλείο RADAR – Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading, με σκοπό τη καταγραφή μίας πρώτης ένδειξης των δυσκολιών του παιδιού, σχετικά με την ανάγνωση
 3. Λάβει το παιδί παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή ή/και ψυχολόγο, εκτός σχολικού πλαισίου για ενίσχυση και ενδυνάμωση σε όλους τους τομείς
 4. Ενταχθεί το παιδί στο πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης/ Στήριξης του σχολείου εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει το κράτος
 5. Λάβει το παιδί ενισχυτική διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό της τάξης εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει το κράτος

Καταληκτικά, ως γονείς θα πρέπει να αποδεχτείτε τις δυσκολίες του παιδιού σας και να το βοηθήσετε να τις ξεπεράσει!

Μοιραστείτε το: