Ψυχική Υγεία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η ψυχική υγεία ορίζεται ως κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζεί και να εργάζεται µε άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά επιτεύγματα.

Τμήμα Ψυχικής Υγείας

Η κλινική ψυχολογία είναι μια από τις πιο πολύπλευρες εξειδικεύσεις της Ψυχολογίας τόσο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο κλινικός ψυχολόγος ασχολείται με την μελέτη, την διάγνωση και αξιολόγηση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη των ψυχικών δυσκολιών και των ψυχικών διαταραχών τόσο στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε διάφορες υποομάδες. Ο κλινικός ψυχολόγος προσεγγίζει την οποιανδήποτε ψυχοπαθολογία βασισμένος κυρίως στο βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα την μελέτη και παρέμβαση των ψυχολογικών δυσκολιών λαμβάνοντας υπόψη εξίσου τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς αλλά και βιολογικούς παράγοντες οι οποίο συνέδραμαν στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. Ενδεικτικά ένας κλινικός ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί με άτομα όλων των ηλικιών, κοινωνικοπολιτικών υπόβαθρων στα οποία μπορεί είτε να υπάρχει είτε να μην υπάρχει συννοσηρότητα με άλλες ιατρικές παθήσεις

Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας

Tμήμα Ψυχιατρικής

Μοιραστείτε το: