Ψυχολογία

Σύμφωνα με το European Federation of Psychologists’ Associations Ψυχολογία περιγράφεται ως “Η επιστήμη που ερευνά τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου με σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο στο βιολογικό της υπόβαθρο όσο και στις κοινωνικές της αλληλεπιδράσεις, την μελέτη των γενεσιουργών αιτιών της και την εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης με στόχο την τροποποίηση της σε ανθρωπιστική κατεύθυνση” ( EFPA, 2001).

Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας

Η κλινική ψυχολογία είναι μια από τις πιο πολύπλευρες εξειδικεύσεις της Ψυχολογίας τόσο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο κλινικός ψυχολόγος ασχολείται με την μελέτη, την διάγνωση και αξιολόγηση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη των ψυχικών δυσκολιών και των ψυχικών διαταραχών τόσο στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε διάφορες υποομάδες. Ο κλινικός ψυχολόγος προσεγγίζει την οποιανδήποτε ψυχοπαθολογία βασισμένος κυρίως στο βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα την μελέτη και παρέμβαση των ψυχολογικών δυσκολιών λαμβάνοντας υπόψη εξίσου τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς αλλά και βιολογικούς παράγοντες οι οποίο συνέδραμαν στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. Ενδεικτικά ένας κλινικός ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί με άτομα όλων των ηλικιών, κοινωνικοπολιτικών υπόβαθρων στα οποία μπορεί είτε να υπάρχει είτε να μην υπάρχει συννοσηρότητα με άλλες ιατρικές παθήσεις