Υποψία για ύπαρξη Μαθησιακής Δυσκολίας στο παιδί μου;

Οι μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου. Οι αιτίες μπορεί να είναι ποικίλες πολλές φορές ή ακόμη και άγνωστες.

Υπάρχουν οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς και οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες με βάση τις δυσκολίες του ατόμου. Υπάρχει (Α) Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην ανάγνωση, (Β) Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στη γραπτή έκφραση και (γ) Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα μαθηματικά.

Καλώς ή κακώς οι δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης συχνά συνοδεύουν το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επομένως, είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών, ώστε να επέλθει μετέπειτα έγκαιρη παρέμβαση. Ώστε να γίνει όσο πιο αποτελεσματική γίνεται η μάθηση, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ατόμου.

Ως γονιός πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου πιθανό να έχει μαθησιακή δυσκολία;

Εάν το παιδί παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω συμπτώματα για τουλάχιστον 6 μήνες, πάρα τις βοήθειες/παρεμβάσεις που λαμβάνει, τότε μάλλον μιλάμε για ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας.

  • Ανακριβής ή αργή και κοπιώδης ανάγνωση λέξεων (π.χ. διαβάζει μεμονωμένες λέξεις δυνατά λανθασμένα ή αργά και διστακτικά, συχνά μαντεύει λέξεις και έχει δυσκολία να καταλάβει ποιες λέξεις είναι).
  • Δυσκολία στο να κατανοήσει τη σημασία αυτού που διαβάζει (π.χ. μπορεί να διαβάζει το κείμενο με ακρίβεια αλλά να μην κατανοεί την αλληλουχία, τις σχέσεις, τα συμπεράσματα, ή τα βαθύτερα νοήματα αυτών που διαβάζονται).
  • Δυσκολίες στο συλλαβισμό (π.χ. μπορεί να προσθέσει, να παραλείψει ή να υποκαταστήσει σύμφωνα ή φωνήεντα).
  • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (π.χ. κάνει πολλά γραμματικά λάθη ή λάθη στίξης εντός των προτάσεων, η οργάνωση των παραγράφων δεν είναι καλή και η γραπτή έκφραση των ιδεών στερείται σαφήνειας).
  • Δυσκολία στο να έχει επαρκή γνώση της αίσθησης των αριθμών, των αριθμητικών πράξεων ή του υπολογισμού (π.χ. έχει κακή κατανόηση των αριθμών, του μεγέθους και των σχέσεων τους, μετράει με τα δάκτυλα για να προσθέσει μονοψήφιους αριθμούς αντί να ανακαλεί τις μαθηματικές πράξεις όπως κάνουν οι συνομήλικοι, χάνεται στη μέση του αριθμητικού υπολογισμού και μπορεί να αλλάξει τις διαδικασίες).
  • Δυσκολίες με τη μαθηματική ικανότητα (π.χ. έχει σοβαρή δυσκολία εφαρμογής μαθηματικών εννοιών, πράξεων ή διαδικασιών για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων).

Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω μπορεί να παρατηρείτε στο παιδί σας δυσκολία στη συγκέντρωση, στη μνήμη ή/και υπερκινητικότητα. Επίσης, μπορεί να έχει έντονο άγχος και ανασφάλεια σχετικά με τις μαθησιακές του ικανότητες, χαμηλά μαθησιακά κίνητρα και γενικότερα μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Τι πρέπει να κάνω μετά;

Αφού εντοπίσετε τα πιο πάνω συμπτώματα ή έχετε την υποψία ότι το παιδί σας παρουσιάζει κάποια μαθησιακή δυσκολία θα ήταν ιδανικό να ενεργήσετε ως εξής:

  • Συζητήστε τις ανησυχίες σας με του εκπαιδευτικούς του παιδιού.
  • Ζητήστε ενισχυτική διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό της τάξης, με στόχο την ανάπτυξη του παιδιού μαθησιακά.
  • Αποτεθείτε σε Σχολικό-Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο για ολοκληρωμένη αξιολόγηση, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και οι δυσκολίες του παιδιού.
  • Έγκαιρη παρέμβαση από ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, με μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται εκτός σχολικού πλαισίου.

Αποδεχτείτε τις δυσκολίες του παιδιού σας και βοηθήστε το να τις αντιμετωπίσει.

Και να θυμάστε: Η έγκαιρη αναγνώριση ισοδυναμεί με την έγκαιρη παρέμβαση!

Μοιραστείτε το: