Υπηρεσίες που προσφέρουμε μετά το eyeRadar

εξέταση eyeRadarΑφότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με το εργαλείο eyeRadar και εντοπιστούν δυσκολίες στο παιδί, η Cyprus Pain Clinic παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες Σχολικής Ψυχολογίας:

 • Μπορεί να γίνει μία πλήρης αξιολόγηση από τη Σχολική Ψυχολόγο η οποία περιλαμβάνει
  • Συνέντευξη με γονείς για λήψη λεπτομερούς ιστορικού του παιδιού,
  • Επικοινωνία με άλλες ειδικότητες για καταγραφεί πληροφοριών, όπως εκπαιδευτικούς, γιατρούς, γραφείο ευημερίας κτλπ,
  • Αξιολόγηση παιδιού με επιπρόσθετα εργαλεία βάση των αναγκών του,
  • Κλινική παρατήρηση του παιδιού κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, (5) Παρουσίαση αποτελεσμάτων και εισηγήσεων στους γονείς και (6) Παράθεση λεπτομερούς ψυχολογική έκθεσης.
 • Εξατομικευμένη παρέμβαση στο παιδί με σκοπό την αντιμετώπιση:
  • άγχους και στρες,
  • φοβιών,
  • αρνητικών συναισθημάτων,
  • συμπεριφορικών δυσκολιών,
  • αναπτυξιακών δ/χων (ΔΕΠΥ, Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας),
  • σχολικής προσαρμογής, μαθησιακών κινήτρων και στρατηγικών διαβάσματος,
  • απώλειας και πένθους,
  • σχολικού εκφοβισμού και
  • επικοινωνιακών δυσκολιών-ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στους γονείς ή/και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την εύρεση λύσεων στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού.
 • Συμμετοχή σε Πολυθεματικές Συναντήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες στη περίπτωση του παιδιού, με σκοπό την εύρεση λύσεων αντιμετώπισης των δυσκολιών του.

Ακόμη, πέραν από τις υπηρεσίες Σχολικής Ψυχολογίας, θα γίνουν συστάσεις για λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, όπου θα είναι σημαντικό να αποταθούν η οικογένεια, για να έχει το παιδί ολόπλευρη θεραπεία και κατ’ επέκταση ανάπτυξη.

Κυριακή Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη eyeRadar Cyprus

Μοιραστείτε το: