Τα οφέλη της ψυχολογικής υποστήριξης για τον καρκινοπαθή ασθενή

Μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η στιγμή που μαθαίνει ότι πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Η ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου τον φέρνει άμεσα αντιμέτωπο με μια σκληρή πραγματικότητα: ότι η ζωή του ίσως να μην είναι ποτέ ξανά η ίδια.

 

Η συμβολή του Ψυχολόγου στην ποιότητα ζωής του καρκινοπαθή ασθενούς είναι ποικιλόμορφη και προσαρμόζεται ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής (διάγνωση, θεραπεία, επανένταξη, υποτροπή, τελικό στάδιο).

 

Οι στόχοι της ψυχολογικής παρέμβασης

Οι βασικοί στόχοι της ψυχολογικής παρέμβασης για τον καρκινοπαθή ασθενή και τους οικείους του είναι οι εξής:

  • Η αύξηση της ποιότητας ζωής του ατόμου.
  • Η μείωση των παρενεργειών της θεραπείας.
  • Η διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθένειας.
  • Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ατόμου και των οικείων του όσον αφορά τις θεραπείες που λαμβάνει ή αναμένεται να λάβει.
  • Η προσαρμογή του ατόμου και των οικείων του στις αλλαγές που επιφέρει η ασθένεια σε σχέση με τους κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς τους ρόλους.

 

Τα οφέλη της ψυχολογικής παρέμβασης στον καρκινοπαθή ασθενή και τους οικείους του

Μέσα σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο, με τη χρήση γνωστικών και συμπεριφορικών παρεμβάσεων,  ο Ψυχολόγος μπορεί να στηρίξει τόσο τον ασθενή, όσο και τους οικείους του για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, ένα βήμα τη φορά.

 

Επιπλέον, ο ρόλος του Ψυχολόγου δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αφορούν μόνο τον ίδιο τον ασθενή. Καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας του, αλλά και μετέπειτα, σε περίπτωση απώλειάς του, ο Ψυχολόγος μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στην οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς.

Μοιραστείτε το: