Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ανακουφιστική φροντίδα των καρκινοπαθών ασθενών

Η σημαντικότητα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας

Η αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια έχει ως επακόλουθο την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης χρόνιων παθήσεων σε πολλές χώρες, και κατ’ επέκταση, την αύξηση της ανάγκης για προαγωγή της ανακουφιστικής φροντίδας. Έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι ανά το παγκόσμιο έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας ετησίως. Το 34% από αυτούς είναι καρκινοπαθείς ασθενείς.

Τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ανακουφιστικής φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο, ο οποίος τονίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ωστόσο, παρά την ίδρυση αρκετών οργανισμών που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, η πρόσβαση σε αυτές είναι συχνά περιορισμένη ή μη εφικτή για εκατομμύρια ασθενείς, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού προφίλ.

 

Οι στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρές δυσκολίες. Παράλληλα, τα συναισθήματα φόβου για το αβέβαιο μέλλον επιφέρουν έντονη ψυχολογική φόρτιση, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση και την περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχονται τόσο κατά τα πρώιμα στάδια της ασθένειας, σε συνδυασμό με τη θεραπεία, όσο και κατά τα προχωρημένα στάδια της νόσου, στοχεύουν στα εξής:

  • Την προαγωγή της ποιότητας ζωής
  • Τη βελτίωση της διάθεσης
  • Την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου
  • Την ανεξαρτητοποίηση των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητες

 

Ο ρόλος των νοσηλευτών στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας

Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα των καρκινοπαθών ασθενών, αφού έχουν καθημερινή και πολύωρη συναναστροφή μαζί με αυτούς και τις οικογένειές τους. Η Νοσηλευτική ως κλάδος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχούς φροντίδας των ασθενών, προάγοντας την υγεία, το συντονισμό της θεραπείας όταν είναι δυνατόν, καθώς και την παρηγορητικής φροντίδα όταν η θεραπεία δεν είναι πλέον εφικτή.

Επομένως, οι νοσηλευτές θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα άτομα για να αναλάβουν ένα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες παροχής φροντίδας στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Τα οφέλη αυτού του ρόλου είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν την ευημερία τόσο των ασθενών όσο και των ίδιων των νοσηλευτών και τη θετική επίδραση στην ανάρρωση των ασθενών, αφού η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της θεραπείας είναι ευκολότερη.

 

Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας από τους νοσηλευτές στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που καθιστούν την ποιότητα της επικοινωνίας και της φροντίδας ανεπαρκή. Οι κύριες προκλήσεις που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν τη δυσκολία της αντιμετώπισης των ασθενών σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την πορεία της νόσου, αλλά και της αντιμετώπισής τους σε ξεσπάσματα αρνητικών συναισθημάτων σχετικά με το ζήτημα του «Τέλους της Ζωής». Η φροντίδα στο «Τέλος της ζωής» είναι σημαντική ευθύνη των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά κέντρα και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της νόσου, των ασθενών και της οικογένειας.

Οι πιο πάνω προκλήσεις προκαλούν άγχος, καταθλιπτική συμπτωματολογία, ακόμα και αδυναμία εξωτερίκευσης των ανησυχιών εκ μέρους των νοσηλευτών. Για την πρόληψη αυτών των φαινομένων, είναι σημαντική η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, με έμφαση συγκεκριμένα στην ενσυναίσθηση και στην ενεργητική ακρόαση, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.

 

Συμπερασματικά, κάθε ασθενής αξίζει να αντιμετωπίζεται ολιστικά και εξατομικευμένα μέχρι το «Τέλος της Ζωής». Με γνώμονα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό προς τον ασθενή και την οικογένεια, καθώς και τους πυλώνες της ηθικής και δεοντολογίας, οι νοσηλευτές, ως επαγγελματίες υγείας, αναλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας προς τα άτομα αυτά, στηρίζοντάς τα σε όλα τα στάδια της ασθένειας. Ο ρόλος τους αυτός μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με την εκπαίδευση για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Μοιραστείτε το: