Ανδρέας Τσολιάς

Εργοθεραπευτής

Ο Ανδρέας Τσολιάς είναι πτυχιούχος Εργοθεραπευτής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και εγκεκριμένος από το Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών .

Πραγματοποίησε πολλαπλές πρακτικές ασκήσεις σε διάφορα κέντρα αποκατάστασης όπου ασχολήθηκε κυρίως με νευρολογικά περιστατικά αλλά και νευροαναπτυξιακά τόσο με ενήλικες όσο και με παιδιά. Επίσης έχει εκπαιδευτεί στη προσέγγιση γνωστικού προσανατολισμού στην καθημερινή εκτέλεση έργων (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Approach).

Κύριο μέλημα του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή δίνοντας του την δυνατότητα να συμμετέχει σε ουσιαστικές καθημερινές δραστηριότητες με στόχο την μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευημερία του ασθενή.

Μοιραστείτε το: