Στυλιανός Κωνσταντίνου

Κλινικός Ψυχολόγος

Ο Στυλιανός Κωνσταντίνου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Κλινικής Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα πλαίσια των σπουδών του ολοκλήρωσε επιτυχώς το εστιασμένο στον πόνο Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Σεμινάριο για την απόκτηση του πτυχίου του «Πόνος (Σωματικός-Ψυχικός): Ψυχαναλυτική Προσέγγιση», όπως επίσης και το ειδικά εστιασμένο στα ψυχοσωματικά φαινόμενα μάθημα «Ψυχοσωματικές και Σωματόμορφες Διαταραχές». Για τη λήψη του πτυχίου εκπόνησε την πτυχιακή του εργασία σε καθαρά κλινικό θέμα με τίτλο «Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στο Παιδί και τον Έφηβο με Καρκίνο». Υλοποίησε πρακτική άσκηση σε σχολεία όπου εργάστηκε συστηματικά με μαθητές, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας όπου είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με περιστατικά σοβαρής ψυχοπαθολογίας (συμπεριλαμβανομένου όλου του φάσματος των ψυχωτικών διαταραχών), και στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που του δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψει με όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας.

Με το πέρας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ολοκλήρωσε εκπαίδευση στην Ψυχο-Ογκολογία προσφερόμενη από το International Psycho-Oncology Society σε συνεργασία με το European School of Oncology.

Εργάστηκε για ένα χρόνο ως Κλινικός Ψυχολόγος στην επιστημονική ομάδα του δρος Γιώργου Άστρα όπου παρείχε υπηρεσίες υποστηρικτικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε ογκολογικούς ασθενείς και σε συγγενείς ογκολογικών ασθενών. Εργάστηκε επίσης ως ιδιώτης Κλινικός Ψυχολόγος όπου παρείχε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας.

Είναι μέλος των Επιστημονικών Εταιριών American Psychological Association, The British Psychological Society (Απονομή Τίτλου «MBPsS»), Society of Clinical Psychology, Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, Society of Health Psychology, Society of Pediatric Psychology, Trauma Psychology Division of American Psychological Association, και International Psycho-Oncology Society.

Παρακολούθησε και παρακολουθεί σε τακτική βάση πληθώρα επιστημονικών σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται της Κλινικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Από το Νοέμβριο του 2021 εντάχθηκε στην επιστημονική ομάδα της Cyprus Pain Clinic όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ως Κλινικός Ψυχολόγος σε παιδιά, εφήβους ενήλικες.

Μοιραστείτε το: