Βιωματικά Εργαστήρια

Τμήμα Σχολικής – Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Ομαδικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση και έχουν ως στόχο να διδάξουν στους μαθητές δεξιότητες (πχ. αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, σχέσεις με συνομήλικους, αποδοχή διαφορετικότητας, σεξουαλική αγωγή κτλπ) οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Μοιραστείτε το: