Τμήμα Σχολικής – Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Σχολική – Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Η εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας, με κεντρικό ενδιαφέρον στις δυσκολίες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Ο Σχολικός Ψυχολόγος καλείται να επιλύσει τις δυσκολίες των μαθητών σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα συστήματα και υπο-συστήματα.

Ο Σχολικός Ψυχολόγος έχει εκπαιδευτεί ώστε να εργάζεται με παιδιά και εφήβους (από 3 μέχρι 18 ετών). Τους βοηθά να επιτύχουν ακαδημαϊκά, κοινωνικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ένας Σχολικός Ψυχολόγος είναι:

  • Ψυχομετρική και Διαγνωστική Αξιολόγηση
  • Εξατομικευμένες ψυχολογικές Παρεμβάσεις Παιδιών και Εφήβων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη & Καθοδήγηση παιδιών, εφήβων, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών
  • Ομαδικά Προγράμματα Πρόληψης
  • Επιμορφωτικά/ Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια
  • Βιωματικά Εργαστήρια

Ψυχομετρική και Διαγνωστική Αξιολόγηση

Ψυχολογικές Παρεμβάσεις Παιδιών και Εφήβων

Συμβουλευτική Υποστήριξη & Καθοδήγηση παιδιών, εφήβων, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών

Ομαδικά Προγράμματα Πρόληψης

Επιμορφωτικά / Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Βιωματικά Εργαστήρια

Κλίμακα Αξιολόγησης WISC-V

Μοιραστείτε το: