Παρεμβάσεις που αφορούν το ζευγάρι και την οικογένεια

Ψυχοθεραπεία οικογένειας

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ενδοοικογενειακής δυναμικής, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν σε ένα ή περισσότερα άτομα της οικογένειας και μπορούν να επηρεάσουν την οικογένεια.

Ψυχοθεραπεία ζεύγους

Η ψυχοθεραπεία ζεύγους αφορά τα θέματα που προκύπτουν είτε στο ένα άτομο και κατ’ επέκταση στο ζευγάρι, είτε σε προβλήματα που αναδύονται από τη συντροφική σχέση.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά κυρίως τη συνεργασία μεταξύ του ψυχολόγου και των γονέων του παιδιού, με σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση και τον δέοντα χειρισμό, σε θέματα που προκύπτουν και αφορούν τη σχέση των γονέων με το παιδί.

Μοιραστείτε το: