Παρεμβάσεις σε συγγενείς και ασθενείς με Χρόνιες παθήσεις

Κλινική παρέμβαση σε ασθενείς με πόνο

Η Κλινική Παρέμβαση σε ασθενείς με πόνο προσδιορίζεται ανάλογα με το αν πρόκειται για πόνο οφειλόμενο σε παθολογικά αίτια ή/και πόνο ψυχογενούς αιτιολογίας. Αφού γίνει ολοκληρωμένη διερεύνηση και αναλόγως της μορφής του πόνου, εφαρμόζεται η Κλινική Παρέμβαση που είναι προσαρμοσμένη στην κλινική εικόνα του πόνου.

Κλινική παρέμβαση σε χρόνιους ασθενείς

Η Κλινική Παρέμβαση σε χρόνιους ασθενείς (π.χ. καρκίνος, ινομυαλγίες) αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών αλλά και στην προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της ασθένειας. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της ασθένειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, την περίπτωση του κάθε ασθενή, την αποδοχή της ασθένειας, και την κλινική εικόνα του ασθενή, εφαρμόζεται η Κλινική Παρέμβαση για τη διαχείριση της χρόνιας ασθένειας.

Κλινική παρέμβαση σε οικείους χρόνιων ασθενών

Οι συγγενείς των ατόμων με χρόνιες ασθένειες συχνά αποτελούν τους κύριους φροντιστές τους και ταυτοχρόνως τις κύριες πηγές παροχής υποστήριξης των ασθενών. Η Κλινική Παρέμβαση σε συγγενείς χρόνιων ασθενών, είναι μεγάλης σημασίας μιας και οι ίδιοι, είναι δυνατόν να αποταθούν για την από μέρους τους, διαχείριση της ασθένειας του οικείου προσώπου τους, και κατ’ επέκταση για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση προς τους ασθενείς.

Υποστηρικτική θεραπεία

Σκοπός της Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας είναι η επαναφορά του ασθενή σε προηγούμενο λειτουργικό στάδιο. Ενδείκνυται συνήθως σε περιπτώσεις όπου το άτομο έχει υποστεί πρόσφατα κλονισμό, διάγνωση σοβαρών ασθενειών, έντονη δυσφορία και σε περιπτώσεις όπου τα άτομα αδυνατούν να προβούν άμεσα σε άλλη μορφή Κλινικής Παρέμβασης.

Μοιραστείτε το: