Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας

Η κλινική ψυχολογία είναι μια από τις πιο πολύπλευρες εξειδικεύσεις της Ψυχολογίας τόσο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο κλινικός ψυχολόγος ασχολείται με την μελέτη, την διάγνωση και αξιολόγηση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη των ψυχικών δυσκολιών και των ψυχικών διαταραχών τόσο στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε διάφορες υποομάδες. Ο κλινικός ψυχολόγος προσεγγίζει την οποιανδήποτε ψυχοπαθολογία βασισμένος κυρίως στο βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα την μελέτη και παρέμβαση των ψυχολογικών δυσκολιών λαμβάνοντας υπόψη εξίσου τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς αλλά και βιολογικούς παράγοντες οι οποίο συνέδραμαν στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. Ενδεικτικά ένας κλινικός ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί με άτομα όλων των ηλικιών, κοινωνικοπολιτικών υπόβαθρων στα οποία μπορεί είτε να υπάρχει είτε να μην υπάρχει συννοσηρότητα με άλλες ιατρικές παθήσεις.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον χρόνιο πόνο

  • Εκπαίδευση γύρω από τη νευρολογία του χρόνιου πόνου και τους τρόπους αντιμετώπισης
  • Τεχνικές χαλάρωσης και εστίασης της προσοχής (πχ ασκήσεις αναπνοής, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, mindfulness) και γενικότερη εκπαίδευση αναφορικά με τη σύνδεση του άγχους και της εμπειρίας του πόνου
  • Αναγνώριση και γνωστική τροποποίηση δυσλειτουργικών σκέψεων για τον πόνο
  • Ενίσχυση της αλλαγής συμπεριφορών που μακροπρόθεσμα δε βοηθούν τον ασθενή όπως, πχ η αποφυγή της κίνησης
  • Αντιμετώπιση διαταραχών του ύπνο.

Ατομικές παρεμβάσεις

Ομαδικές παρεμβάσεις

Παρεμβάσεις σε συγγενείς και ασθενείς με Χρόνιες παθήσεις

Παρεμβάσεις που αφορούν το ζευγάρι και την οικογένεια

Μοιραστείτε το: