Θεραπείες

Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του κάθε κλινικού ψυχολόγου αν και είναι κυρίως βασισμένη σε λεκτικού τύπου παρεμβάσεις κατά κανόνα, διαμορφώνονται συγκεκριμένα με βάση την εμπειρία, την εκπαίδευση αλλά και την ιδιοσυγκρασία την οποία έχει ο κάθε κλινικός. Ενδεικτικά ένας ψυχολόγος δύναται να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εξιδεικευμένη Αξιολόγηση με την Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία
  • Υποστηρικτική Θεραπεία
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Ομαδική Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Ψυχοεκπαίδευση και προληπτικές ενημερωτικές παρεμβάσεις
  • Κάτοικόν παρεμβάσεις σε χρόνιους ασθενείς

Το τμήμα αναλαμβάνει κυρίως περιστατικά ενηλικών και οι υπηρεσίες μας προσφέρονται δια ζώσης στην κλινική Πόνου ή/και κατ’ οίκον για χρόνιους ασθενείς. Επίσης ακολούθως συνεννόησης με τον εκάστοτε ειδικό ψυχολόγο δύναται όπως γίνουν οι πιο πάνω παρεμβάσεις και μέσω διαδικτύου.