Κυριακή Κωνσταντίνου

Σχολική – Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Η Κυριακή Κωνσταντίνου είναι Εγγεγραμμένη Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος με αριθμό μητρώου 810. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συνέχεια φοίτησε στο τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος είναι αναγνωρισμένος από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης – International School Psychology Association (ISPA).

Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών της ολοκλήρωσε με επιτυχία την εποπτευόμενη κλινική άσκηση (1500 ώρες) στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στην Επαρχία Λευκωσίας. Κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης είχε την ευκαιρία να εργαστεί με μαθητές προσχολικής ηλικίας μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: (1) Ψυχομετρική και Διαγνωστική Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, (2) Εξατομικευμένη Ψυχολογική Παρέμβαση και Συμβουλευτική σε παιδιά και εφήβους, (3) Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών, (4) Ομαδικά Προγράμματα Πρόληψης, (5) Επιμορφωτικά/Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια και (6) Βιωματικά Εργαστήρια.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε Επιμορφωτικά Σεμινάρια διαφόρων Οργανισμών που την βοήθησαν να αναπτύξει τις γνώσεις και τη κριτική της σκέψη. Ακόμη, εκπαιδεύτηκε στη χρήση διεθνών ψυχομετρικών εργαλείων όπως είναι το Ravens Coloured Progressive Matrices (CPM), Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) και Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V).

Ο ρόλος της αφορά τη συνεργασία με παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις που στοχεύουν σε γνωστικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό και κοινωνικό επίπεδο. Απώτερος σκοπός η δημιουργία ασφαλούς υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου – οικογένειας – κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιείς ανάπτυξη των παιδιών.

Μοιραστείτε το: