ΓΕΣΥ

Τμήμα Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας

Το Cyprus Pain Clinic είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Κλινικής Διαιτολογίας μέσω του ΓΕΣΥ σε άτομα με συγκεκριμένες κλινικές παθήσεις που έχουν οριστεί από το ΓΕΣΥ.

Η πρόσβαση μέσω του ΓΕΣΥ θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από ΠΙ (προσωπικό γιατρό) ή ΕΙ (Ειδικό ιατρό) εφόσον ισχύει μια από τις εγκεκριμένες διαγνώσεις.

Αριθμός συνεδριών που καλύπτονται: 4-12 συνεδρίες ανά έτος βάση διάγνωσης

Συνεισφορά Δικαιούχου: 10 ευρώ ανά επίσκεψη.

Τονίζεται ότι, το ιατρείο μας συνεχίζει να δέχεται ραντεβού και εκτός ΓΕΣΥ.

Επίσης, οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ εφόσον ολοκληρώσουν τις συνεδρίες μέσω ΓΕΣΥ τότε μπορούν να συνεχίσουν τις συνεδρίες τους ιδιωτικά.

Μοιραστείτε το: