Φυσικοθεραπεία στη νόσο Οστεοχονδρίτιδα (Osgood-Schlatter)

Φυσικοθεραπεία στη Οστεοχονδρίτιδα
Τι είναι η νόσος Osgood-Schlatter;

H Αποφυσίτιδα Κνημιαίου Κυρτώματος ή αλλιώς Νόσος Οστεοχονδρίτιδα ( Osgood – Schlatter) αποτελεί μια κοινή αιτία πόνου στο γόνατο των εφήβων. Πρόκειται για φλεγμονή της περιοχής ακριβώς κάτω από το γόνατο, όπου ο επιγονατιδικός τένοντας προσφύεται στο οστό της κνήμης.

Εμφανίζεται πιο συχνά κατά τη διάρκεια έντονης ανάπτυξης, όταν τα οστά, μύες και τένοντες αναπτύσσονται και αλλάζουν σχέσεις μεταξύ τους. Επειδή οι αθλητικές δραστηριότητες καταπονούν το μυοσκελετικό σύστημα, τα παιδιά που συμμετέχουν σ’αυτές (τρέξιμο, άλματα) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αποφυσίτιδα. Ωστόσο, ακόμη και οι έφηβοι που δεν αθλούνται μπορεί να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάπαυση, τα απλά παυσίπονα και αργότερα οι διατάσεις και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης ανακουφίζουν από τον πόνο και επιτρέπουν την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

 

Ποια τα συμπτώματα της νόσου;

Τα επώδυνα συμπτώματα αναπαράγονται κατά τη διάρκεια τρεξίματος, άλματος και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Πρόκειται για άσηπτη νέκρωση του κνημιαίου κυρτώματος, το οποίο αποσπάται λόγω καταπόνησης της κνημιαίας απόφυσης από την έλξη που ασκεί ο καταφυτικός τένοντας της επιγονατίδας. Στο 30% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη παρ’όλο που συνήθως το ένα γόνατο έχει εντονότερη συμπτωματολογία από το άλλο και ενίοτε συνδυάζεται με επιφυσιολίσθηση.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα:

  • Πόνος στο γόνατο και ευαισθησία στο κνημιαίο κύρτωμα
  • Οίδημα στο κνημιαίο κύρτωμα
  • Σύσπαση μυών στο πρόσθιο ή οπίσθιο μέρος του μηρού
  • Πόνος κατά την έκταση του γόνατος
  • Άλγος κατά το κάθισμα και το γονάτισμα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σε φάσεις ταχείας σκελετικής ανάπτυξης και υποχωρούν αυτόματα σε διάστημα 12-24 μηνών, αν και ενίοτε συνεχίζονται και στην ενηλικίωση.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της φυσικοθεραπείας;

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει:

  • Στη μείωση του οιδήματος
  • Στη μείωση της φλεγμονής
  • Στη διαχείριση των επιπέδων πόνου
  • Στη βελτίωση της απόδοσης της δραστηριότητας
  • Στην ανάπτυξη κατάλληλης ευθυγράμμισης του κάτω άκρου για τη μείωση του φορτίου που ασκείται στο γόνατο.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα θεραπείας;

Ο στόχος της φυσικοθεραπείας είναι να επιταχύνει την ανάρρωση για να επιστρέψετε στις δραστηριότητα χωρίς πόνο. Πολλές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία, η οποία  μπορεί να περιλαμβάνει:

Ενημέρωση ασθενή: Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του είναι ο ασθενής να κατανοήσει την κατάσταση και να το ξεκουράσει το πρώτο χρονικό διάστημα.

Θεραπεία εύρους κίνησης: Ο φυσικοθεραπευτής θα αξιολογήσει την κίνηση του γόνατος σας και τις γύρω δομές του. Θα προτείνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης και διατάσεις για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε σε φυσιολογικό εύρος κίνησης.

Ενδυνάμωση: Ο φυσικοθεραπευτής σας θα σας δείξει ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών γύρω από το γόνατο. Η ενίσχυση αυτών των μυών θα μειώσει τα φορτία που δέχεται η άρθρωση του γόνατος και θα την προστατεύσει από περεταίρω τραυματισμούς.

Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης: Οι φυσικοθεραπευτές εκπαιδεύονται στην κινητοποίηση των ιστών. Εάν χρειαστεί, ο φυσικοθεραπευτής θα κινητοποιήσει απαλά το γόνατο, την επιγονατίδα ή τον τένοντα και τους γύρω μύες για να βελτιώσει την κίνηση, την ευλυγισία και τη δύναμή τους.

Διαχείριση του πόνου: Ο φυσικοθεραπευτής σας μέσα από διάφορα φυσικά μέσα (παγοθεραπεία, TENS, laser, θεραπευτικός υπέρηχος κλπ.) θα βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου.

Επανένταξη στη δραστηριότητα: Οι φυσικοθεραπευτές είναι ειδικοί στην μέγιστη απόδοση των αθλητών. Ο φυσικοθεραπευτής θα αξιολογήσει τις κινήσεις σας και θα σας δείξει με ποιον τρόπο να τις προσαρμόσετε και τι χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί κάποιος πιθανός επανατραυματσμός (ειδικά το πρώτο διάστημα).

Μοιραστείτε το: