Νευραλγία Τριδύμου: Συμπτώματα και Θεραπεία

Το τρίδυμο νεύρο είναι το κυριότερο αισθητικό νεύρο της κεφαλής, το οποίο επίσης παρέχει κινητική νεύρωση στους μύες της κάτω γνάθου. Το νεύρο εκφύεται από τον εγκέφαλο, σχηματίζει το γασσέρειο γάγγλιο και χωρίζεται σε τρεις κύριους κλάδους: α) τον οφθαλμικό, β) τον άνω γναθιαίο και γ) τον κάτω γναθιαίο κλάδο.

Η νευραλγία τριδύμου είναι ένας έντονος χρόνιος νευροπαθητικός πόνος στην κατανομή ενός ή περισσότερων κλάδων του τριδύμου νεύρου στο πρόσωπο. Προσβάλλει ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, με μεγαλύτερη συχνότητα σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες και επηρεάζει τη δεξιά πλευρά του προσώπου πέντε φορές πιο συχνά από την αριστερή.

Εμφανίζεται ως οξύς, διαξιφιστικός πόνος με χαρακτηριστικά καύσου, μουδιάσματος ή τσιμπήματος από βελόνες. Επηρεάζει πολλές καθημερινές λειτουργίες όπως τη μάσηση, την ομιλία, το βούρτσισμα των δοντιών, την κατάποση και την απλή επαφή με το πρόσωπο.

Αρχικά παρουσιάζεται με ήπια, μικρής διάρκειας επεισόδια αλλά στη συνέχεια εντείνεται σε μεγαλύτερης διάρκειας, πιο συχνά και εντονότερα επεισόδια πόνου. Μπορεί να υπάρξει περίοδος ύφεσης των συμπτωμάτων, αλλά και περίοδος όπου ο πόνος δεν ελέγχεται και ως συνέπεια  μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, απώλεια βάρους, απομόνωση και τέλος κατάθλιψη.

Η διάγνωση τίθεται βάση του ιστορικού του ασθενούς σε συνδυασμό με μαγνητική τομογραφία  εγκεφάλου (MRI).

Τρίδυμο Νεύρο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπάρχουν τρεις  ιατρικές επιλογές για την αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου.

Συντηρητική Θεραπεία

Στο πρώτο στάδιο αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή. Το φάρμακο εκλογής που προτείνεται από τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες στην νευραλγία τρίδυμου είναι η καρβαμαζεπίνη (Tegretol), ενώ φάρμακα δεύτερης επιλογής είναι τα γνωστά φάρμακα (αντιεπιληπτικά & αντικαταθλιπτικά) για τον νευροπαθητικό πόνο.

Όταν τα φάρμακα δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητικά την διαχείριση του πόνου ή οι παρενέργειες τους δεν είναι ανεκτές από τον ασθενή τότε προχωράμε στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

 

Ελάχιστα Επεμβατικές Θεραπείες

  • Διαδερμική νευρόλυση του γασσέρειου γαγγλίου με ραδιοσυχνότητες
  • Διαδερμική μικροσυμπίεση με μπαλόνι
  • Διαδερμική ριζόλυση με γλυκερόλη (έχει εγκαταλειφθεί η μέθοδος αυτή)
  • Ακτινοχειρουργική (Radiosurgery) με Gamma Knife

 

Χειρουργική Θεραπεία

Τελευταία επιλογή στη θεραπεία είναι η μικροαγγειακή, ανοιχτή χειρουργική αποσυμπίεση του τρίδυμου νεύρου. Γίνεται με γενική αναισθησία και περιλαμβάνει αφαίρεση μικρού τμήματος οστού (κρανιεκτομή) στην περιοχή πίσω από το αυτί και αποσυμπίεση του νεύρου στο σημείο που έρχεται σε επαφή με αγγεία της περιοχής.

Νευραλγία Τριδύμου
Μοιραστείτε το:
Μοιραστείτε το: