Καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες όζων του θυροειδή αδένα – Thyroid RadioFrequency Ablation

Ο θερμοκαυτηριασμός των θυρεοειδικών όζων αποτελεί την τελευταία λέξη της επιστήμης στη θεραπεία καλοήθων θυρεοειδικών όζων.

Είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να συρρικνώσει τους όζους. Χρησιμοποιείται μία ειδική βελόνα διαμέτρου 2-3χιλ, η οποία εισέρχεται εντός του θυρεοειδικού όζου υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Όταν η βελόνα είναι στην περιοχή-στόχο, ενεργοποιείται, θερμαίνει την περιοχή γύρω από το τελικό άκρο της καυτηριάζοντας το θυρεοειδικό ιστό. Η βελόνα μετακινείται σταδιακά σε ολόκληρο τον όζο.

Στόχος είναι η επίτευξη νέκρωσης όλων των κυττάρων του όζου χωρίς να επηρεαστεί ο υγιής θυρεοειδής. Ο νεκρωμένος όζος συρρικνώνεται δραματικά με την πάροδο του χρόνου.

Κατά μέσο όρο το Thyroid RFA συρρικνώνει τους συμπαγείς θυρεοειδικούς όζους κατά τουλάχιστον 80%. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς νιώθουν δραματική βελτίωση των συμπτωμάτων τους, με πλήρη υποχώρηση των πιεστικών φαινομένων αλλά και των κοσμητικών ανησυχιών τους. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς θα έχουν καλό αποτέλεσμα με μόνο μία παρέμβαση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του καυτηριασμού με ραδιοσυχνότητες δεν εμφανίζονται άμεσα. Παρατηρείται σημαντικού βαθμού ελάττωση του όγκου του όζου εντός ενός μηνός από την παρέμβαση, αλλά οι όζοι συνεχίζουν να συρρικνώνονται σταδιακά έως και ένα χρόνο μετά τον καυτηριασμό.

Τα κύρια οφέλη της συγκεκριμένης μεθόδου έναντι της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι ότι:

 1. Ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που δεν δημιουργεί ουλή
 2. Η ανάρρωση του ασθενή είναι άμεση (μερικές ώρες)
 3. Μικρό ρίσκο επιπλοκών
 4. Τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή
 5. Πολύ σπάνια παρουσία καυτηριασμός όζου υποθυρεοειδισμού μετά την παρέμβαση (<1%)

Ενδείξεις καυτηριασμού με ραδιοσυχνότητες

 • προκαλούν πιεστικά συμπτώματα (δυσκολία στην κατάποση, αλλαγές στη φωνή, δύσπνοια, αίσθηση ξένου σώματος στο λαιμό, κλπ.)
 • είναι τοξικοί (έχουν υπερπαραγωγή θυρορμόνης), προκαλώντας υπερθυρεοειδισμό
 • είναι ορατοί και προκαλούν κοσμητικές ανησυχίες
 • σχηματίζουν μεγάλες πολυοζώδεις βρογχοκήλες

Πιθανές επιπλοκές της παρέμβασης:

Ο πόνος κατά τη διάρκεια της παρέμβασης είναι ελάχιστος και παρατηρείται μόνο όταν παρέχεται θερμική ενέργεια στον όζο.

Επιπλοκές ελάσσονος σημασίας μπορεί να είναι η ναυτία και ο έμετος, ήπια εγκαύματα στο δέρμα (τα οποία θεραπεύονται πλήρως με την πάροδο των ημερών), παρασυμπαθητική αντίδραση (π.χ. παροδική βραδυκαρδία ή αίσθηση λιποθυμικής τάσης) και ο πυρετός.

Σοβαρές επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες και αυτές μπορεί να είναι:

 • Προσωρινό βράγχος φωνής
 • Μόνιμο βράγχος φωνής
 • Ρήξη όζου (συντηρητική θεραπεία)
 • Αιμάτωμα
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Μόλυνση / απόστημα

Μοιραστείτε το: