Θεραπείες

Διέγερση Νωτιαίου Μυελού

Η τοποθέτηση νευροδιεγέρτη Νωτιαίου Μυελού (Spinal Cord Stimulator, S.C.S) είναι μια ελάχιστα…

Εφαρμογή Ραδιοσυχνοτήτων

Η διαδερμική νευρόλυση με ραδιοσυχνότητές (RF) είναι μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος…

Κυφοπλαστική / Σπονδυλοπλαστική

Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στον δυτικό κόσμο οδήγησε στην αύξηση παθήσεων που…

Τοποθέτηση Μόνιμων Αντλιών Πόνου

Η ενδοραχιαία χορήγηση φαρμάκου μέσω “αντλίας πόνου” είναι μέθοδος χορήγησης…

Νευρόλυση για Επώδυνα Γόνατα

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος αποτελεί μια πάθηση που προκαλεί χρόνιο πόνο…